Vi vill se friska barn och familjer!

En frisk generation grundades 2011 på ett initiativ av H.K.H. Prins Daniel tillsammans med Karolinska Institutet, privata företag och intresseförbund. Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga och gångbara metoder för att förbättra folkhälsan. Detta genom att hjälpa kommuner att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer som bor i områden med begränsade resurser.

Vi skapar förutsättningar för verklig förändring

En frisk generation har kunskapen, verktyget och engagemanget att skapa förutsättningarna för att Sverige ska ha världens friskaste barn, oavsett etnisk bakgrund eller andra bakomliggande villkor.

Nyckeln till framgång ligger i att skapa nya mötesplatser för personer från olika kulturer och bakgrunder genom att engagera hela familjen. En frisk generation kan på så vis motivera och entusiasmera för att förändra deras vardag. På detta sätt skapas möjlighet till verklig förändring genom en aktiv och mer hälsosam livsstil.

Uppdrag och mål

En frisk generations uppdrag är att hjälpa barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil och vårt mål är att skapa förutsättningar för en ny, friskare och mer hälsosam generation för att Sverige ska ha världens friskaste barn.

VÅRA VÄRDEORD

När En frisk generation träffar familjemedlemmar, när kontakt med nya föreningar tas, när En frisk generation träffar lärare, när En frisk generation träffar skolledare präglas mötena av våra värdeord:

 • GLÄDJE – Det långsiktiga resultatet av allt vi gör. Glädje genomsyrar hela verksamheten.
 • ENERGI – Vi inspirerar människor och hjälper barn och vuxna att få energi till en aktiv livsstil.
 • GEMENSKAP –Våra aktiviteter genomsyras av gemenskap. Vi hjälper till att stärka barnfamiljer.
 • PÅ RIKTIGT –Allt vi gör är faktabaserat. Vi har ingen dold agenda. Vi är tydliga och enkla.

En tidig start för ett hälsosamt liv är avgörande

Barn har större behov av fysisk aktivitet

Barns behov av fysisk aktivitet för att främja god hälsa och förebygga sjukdomar är större än hos den vuxna befolkningen. Många internationella studier visar att pojkar generellt är mer fysisk aktiva än flickor. Nästan två tredjedelar av alla barn och ungdomar är inte tillräckligt fysisk aktiva ur hälsosynpunkt och når inte upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.

Vi vill förändra attityder genom kunskap och motivation

En frisk generations mål är att öka kunskapen om hur viktigt det är att röra på sig och att äta hälsosamt. Vi har direktkontakt med barnfamiljer i områden där resurser kan vara begränsade. En frisk generation kombinerar fysisk aktivitet med kunskap och motivation för att förbättra barnfamiljers attityder till kost och fysisk aktivitet. Inom En frisk generation står glädje, engagemang, drivkraft och positiv energi alltid i centrum.

Det ska vara roligt och enkelt att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. I dag blir det mycket stillasittande i skolan, på arbetet och på fritiden. Dessutom äter många för mycket onyttiga livsmedel. Därför är det viktigt att föräldrar stimulerar och motiverar sina barn att röra på sig och att äta rätt. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra på sig tidigt i livet kommer med största sannolikhet fortsätta med det även senare i livet.

12%

Av dödsfallen i Sverige kan kopplas till fysisk inaktivitet

8

Timmar sitter vuxna människor stilla varje dag.

42195

meter mindre går vi varje vecka jämfört med för 20 år sedan.

Tidiga insatser ger störst effekt

Tidiga insatser ses som samhällsekonomiskt lönsamma i ett barns liv och kan ge stora effekter på hälsan. Den typen av insats är den mest kraftfulla investeringen ett samhälle kan göra, med vinster som mångfaldigt överstiger den ursprungliga insatsen.

Brist på fysisk aktivitet ligger bakom nästan tolv procent av alla dödsfall i Sverige. Den genomsnittliga siffran för världen är nio procent. Det visar en världsomspännande kartläggning av dödsfall kopplade till fysisk aktivitet som organisationen Global Observatory for Physical Activity har genomfört.

Ett händelserikt och energifyllt 2015

Ytterligare en kommun implementerar En frisk generation!

Under året som har gått har En frisk generation fått tillökning av Helsingborg Stad som under 2016 kommer att implementera En frisk generation. I dag ingår Haninge, Helsingborg, Kungsbacka och Södertälje kommun i En frisk generation. Under 2016 är vårt mål att rekrytera minst ytterligare fem nya kommuner.

Ett år med massor av aktiviteter!

Under 2015 har alla våra kommuner tillsammans arrangerat 658 aktivitetstillfällen och det har resulterat i 16.450 aktivitetstimmar. I våra verksamheter deltog 676 personer fördelat på 171 familjer.

Förutom våra ordinarie aktiviteter har vi även arrangerat hela 6 skidresor där 220 deltagare har fått prova på att åka skidor, flera av dem för första gången.

Familjer från Haninge och Södertälje har dessutom besökt Idrottens dag i Haga parken, vilket var trots ösregn en mycket uppskattad aktivitet. Totalt sprang över 100 barn Prins Daniels lopp. Prins Daniel besökte vårt tält och pratade med barn och föräldrar.

I alla våra kommuner arrangerade vi vårt mycket populära familjelopp som lockade hela 975 barn och föräldrar som sprang tillsammans och hade en härlig dag i rörelsens tecken.

H.K.H. Prins Daniel berättar om sitt engagemang i En frisk generation i samband med Idrottens Dag i Hagaparken 2015.

658

Aktivitetstillfällen

16450

Aktivitetstimmar

21650

Serverade måltider

57

Samarbeten med föreningar

5

Skidresor

220

Åkte på skidresor

95

Åkte på sommarläger

4

Löplopp

975

Deltagare i våra löplopp

Utvärdering av vår verksamhet

Tillsammans med professor Mai-Lis Hellénius (professor vid Karolinska Institutet) och Ipsos har vi under hösten 2015 genomfört det första steget av tre i en vetenskaplig utvärdering av vår verksamhet. Syftet med den kvalitativa undersökningen var att ta reda på föräldrar, politiker och rektorers attityder till En frisk generations verksamhet. Läs mer om utvärderingen här!

Våra aktiviteter är fyllda av glädje och energi

Alla aktiviteter som vi erbjuder våra familjer ska innehålla energi, gemenskap och glädje. Och det tycker vi att vi lyckas med. Nedan kan du se bilder från ett urval av våra aktiviteter.

De hjälper oss att genomföra våra aktiviteter

För att kunna erbjuda det breda och varierade utbud av aktiviteter som En frisk generation lyckas med idag, tar vi hjälp av idrottsföreningar och ideellt arbetande funktionärer. Vi vill givetvis rikta ett stort tack till alla som bidragit under 2015 och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete under följande år!

Nedan ser du några av de föreningar vi samarbetat med under 2015.

Maten – ett populärt inslag

Maten är en mycket uppskattad del av våra aktiviteter. Även om aktiviteterna är huvuddelen i vår verksamhet, spelar maten en viktig roll. Vi vill lära våra deltagare att äta en balanserad och hälsosam mat efter kostcirkeln och enligt tallriksmodellen. Det innebär att alla våra måltider består av frukt, grönsaker och hälsosamma livsmedel. Till måltiderna dricker vi mjölk eller vatten. På vardagarna är det huvudsakligen kockar från skolbespisningen som lagar maten och under helgerna serverar vi frukt eller grönsaker. Varje termin delar vi ut broschyrer till föräldrar och barn som handlar om nyttiga mellanmål, guldkanter m m. På vår hemsida lägger vi kontinuerligt upp nya hälsosamma recept. Föräldrar och barn kan också via vår hemsida hitta nyttiga och goda recept via www.ica.se.

I samband med våra aktiviteter har vi ofta diskussioner om mat. Ex. på dessa:

 • Hur mycket godis kan man äta i veckan.
 • Varför ska man äta frukost och vad äter jag till frukost.
 • Hur mycket frukt och grönsaker ska man äta per dag?
 • Varför är det viktigt att äta grönsaker.
 • Varför ska man inte äta för mycket socker.
 • Hur mycket socker innehåller olika livsmedel.

Nya familjer och många deltagare

En frisk generation består i dag av 676 deltagare fördelat på 171 familjer. Varje år rekryteras nya deltagare till En frisk generation och de deltagare som har deltagit i En frisk generation i två år slutar. Vår förhoppning är att när familjerna lämnar En frisk generation har fått verktyg, blivit motiverade och inspirerade att fortsätta på egen hand. Vi hjälper gärna barn och föräldrar att komma i kontakt med föreningar som vi samarbetar med.

31

Nya familjer

171

Aktiva familjer

676

Aktiva deltagare

Utvärderingen har tagit fart

Under 2015 har utvärderingen av En frisk generation tagit fart. Vårt samarbetet med Karolinska Institutet och Mai-Lis Hellenius är mycket framgångsrikt. Under hösten 2015 genomfördes en kvalitativ undersökning av verksamheten tillsammans med Ipsos, ett av världens största researchföretag med verksamhet i ett åttiotal länder. Syftet med den kvalitativa undersökningen var att ta reda på föräldrar, politiker och rektorers attityder till En frisk generations verksamhet. Dessutom var syftet att undersökningen också skulle ge oss kunskap, svar och tips på hur vi kan optimera En frisk generations verksamhet. Totalt genomförde Ipsos 3 fokusgrupper och 11 djupintervjuer. En sammanfattning av resultatet från undersökningen visade att:

En frisk generation är ett positivt och uppskattat projekt enligt samtliga tillfrågade. Även bland de som har valt att tacka nej och de som har hoppat av väcker En frisk generation i huvudsak positiva associationer.

De främsta fördelarna med En frisk generation uppfattas vara:

 • Möjligheten att komma igång och röra på sig och få möjlighet att prova på ett brett utbud av varierande aktiviteter.
 • Att ledarna är inspirerande och engagerade, som uppmuntrar och stöttar på ett prestigelöst och ödmjukt sätt.
 • Vänder sig till alla som vill vara med och bygger på att föräldrar och barn gör saker tillsammans.
 • Utgår från ett helhetstänk som inkluderar rörelse, hälsosamma matvanor och gemenskap mellan barn och familjer.

En frisk generation skapar värde och nytta genom att bidra till:

 • Goda levnadsvanor och såväl fysisk som psykisk hälsa.
 • Psykosocial utveckling och integration mellan familjer, individer, grupper, kulturer, kön, åldrar etc.

Under hösten har vi fått en doktorand knuten till verksamheten, Frida Losell. Hennes utbildning kommer att ske vid Karolinska Institutet och professor Mai-Lis Hellenius är hennes huvudhandledare. Från och med våren 2016 kommer Frida att påbörja utvärderingen för att undersöka om det finns några kliniska effekter på de familjer som deltar i En frisk generation. Familjer som deltar i En frisk generation och familjer i en kontrollgrupp kommer att erbjudas att delta. Insamling av hälsodata kommer att göras vid två tillfällen under ett år och då kommer hälsoundersökningar att genomföras på vårdnadshavare och barn i Haninge kommun. Det tredje steget i utvärderingen planeras att genomföras tillsammans med professor Peter Lindgren från Örebro Universitet. Syftet med tredje steget är att räkna på de hälsoekonomiska effekterna av steg 1 och 2. Till forskningen har Karolinska Institutet fått två anslag, Skandia Liv och ett anslag från Hjärt- och Lungfonden.

2016 – ett nytt händelserikt år

Massor av aktiviteter – massor av glädje

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande och händelserikt år och förutom de återkommande aktiviteterna vi utför varje vecka kommer vi även att:

 • genomföra steg 2 av 3 i vår utvärdering av verksamheten, där vi undersöker om det finns några kliniska effekter på de familjer som deltar i En frisk generation.
 • arrangera ett antal skidresor i alla våra kommuner så att våra deltagarna får möjlighet att prova på glädjen i att åka skidor
 • erbjuda barn från verksamheten delta i Stadium Sports Camp i Norrköping
 • arrangera kurser i matlagning för våra familjer för att inspirera familjerna till att  laga mer god och hälsosam mat
 • ta fram ett nytt ledarprogram som vi avser att implementera i våra kommuner.
 • utbilda fler personer som vill engagera sig som ideella ledare i En frisk generation
 • rekrytera nya kommuner, vårt mål är att 5 nya kommuner ska ansluta till En frisk generation under 2016
 • delta i Idrottens dag i Hagaparken i Stockholm
 • arrangera vårt populära familjelopp i samtliga kommuner under våren och hösten.
 • arrangera Kick-offer i form av 3-dagars familjeläger
 • hålla ABC-kurser för att stärka föräldrar i sin föräldraroll
 • och få besök av Kronprinsessparet

En frisk generation vill locka fler deltagare och kommuner

Under de närmaste åren är ambitionen att En frisk generation ska expandera och implementeras i fler kommuner runt om i Sverige. Vårt mål är att 5 nya kommuner ska ansluta till oss under 2016.

Deltagande kommuner

En frisk generation bedrev 2015 verksamhet i tre kommuner: Haninge, Kungsbacka och Södertälje. Verksamheten bedrivs genom skolor i respektive kommun. Två skolor i Södertälje, två skolor i Haninge och en skola i Kungsbacka. Under 2016 ansluter nu Helsingborg Stad till En frisk generation!

Läs mer!

Läs mer om verksamheten i respektive kommun genom att klicka på loggorna nedan.

Vi är En frisk generation!

En oberoende insamlingsstiftelse

En frisk generation är en insamlingsstiftelse. Vi sponsras av företag och organisationer som delar vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn. Vi är religiöst och politiskt obundna.

En insamlingsstiftelse är en icke-vinstdrivande verksamhetsform som grundas för att främja ett särskilt ändamål. En frisk generation har i dagsläget 8 anställda medarbetare som jobbar i Södertälje, Haninge och Kungsbacka. I En frisk generation är vi beroende av eldsjälar som vill hjälpa till under våra aktiviteter. Dessa arbetar ideellt som funktionärer.

Stiftelsen En frisk generation grundades utifrån idén att bra matvanor och fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa. Eftersom grunden till den livslånga hälsan läggs redan i barndomen är det viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns motionsvanor. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra sig kommer att fortsätta med det även senare i livet.

Vårt syfte är att hjälpa och inspirera familjer att hitta verktyg och metoder för en hälsosam livsstil.

Vår filosofi

Vi är inte en idrottsförening. Vi är inte klubb med medlemsavgift. Vi är inte kortsiktiga eller bara för barnen. Vi är En frisk generation och vår idé är lika enkel som målet är grandiost; att röra på sig tillsammans med familjen gör livet bättre för våra barn.

Vår motivation kommer från vår gemensamma vision– att nästa generation som växer upp i Sverige är en friskare generation. En generation med sunda vanor och kunskap om hälsa. En självsäker generation som vunnit över orkeslöshet och okunskap.

I en tid där de flesta aktiviteter kostar pengar och kunskapen om friluftsliv minskar. En tid där den bekvämaste typen av avkoppling för familjer är en TV, vet vi att vi behövs nu mer än någonsin. Vi är inte en hjälporganisation. Vi är människor som inspirerar och bidrar till att ge människor energi och vi ger verktygen för ett aktivare liv till de som behöver det allra mest. Att våga, att kunna och att orka uppleva naturen och fysisk aktivitet ihop bygger självförtroendet för hela familjen. Vi tror på att dela med oss av energin som behövs för att ta första steget. Första steget på vägen mot en frisk generation!

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!