Vi hjälper barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil

En Frisk Generation arbetar för att Sverige ska ha världens friskaste barn, oavsett bakgrund och förutsättningar. Det är en stiftelse som grundades 2011 på initiativ av H.K.H. Prins Daniel tillsammans med Karolinska Institutet, privata företag och organisationer. Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga och gångbara metoder för att förbättra folkhälsan genom att hjälpa kommuner att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer som bor i områden där resurser kan vara begränsade. Nyckeln till En Frisk Generation  ligger i att skapa nya mötesplatser. Detta sker genom att motivera, entusiasmera och inspirera till en hälsosam livsstil.

VÅRA VÄRDEORD

GLÄDJE

Det långsiktiga resultatet av allt vi gör. Glädje genomsyrar hela verksamheten.

ENERGI

Vi inspirerar människor och hjälper barn och vuxna att få energi till en aktiv livsstil.

GEMENSKAP

Våra aktiviteter genomsyras av gemenskap. Vi hjälper till att stärka barnfamiljer.

PÅ RIKTIGT

Allt vi gör är faktabaserat. Vi har ingen dold agenda. Vi är tydliga och enkla.

2016 i korthet

Ytterligare en kommun implementerar En Frisk Generation!

Under 2016 har En Frisk Generation fått tillökning av Helsingborgs stad. I dag ingår Haninge, Helsingborg och Kungsbacka i En Frisk Generation. Avtalet med Haninge kommun förnyades ytterligare tre år under 2016. Haninge kommer också att utöka verksamheten till ytterligare två områden i kommunen. Tillsammans med professor Mai-Lis Hellénius vid Karolinska Institutet har vi genomfört det första steget av två i den kliniska utvärderingen av En Frisk Generation. Under året som gick fick vi besök av vår beskyddare Prins Daniel vid två tillfällen. Under 2016 ingick En Frisk Generation ett samarbete med GEN-PEP, som är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att företag, organisationer och människor tillsammans ska underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv.

Full fart på våra aktiviteter

Under 2016 har våra kommuner tillsammans arrangerat 442 aktivitetstillfällen i sammanlagt 19.890 aktivitetstimmar. I våra verksamheter deltog 863 personer fördelat på 233 familjer. Familjer från Haninge besökte Idrottens dag i Hagaparken, vilket återigen var en mycket uppskattad aktivitet, och närmare 100 barn sprang Prins Daniels lopp.

Familjeloppet är mycket populärt och arrangerades i Haninge och Kungsbacka. Totalt deltog nästan 600 personer i Familjeloppet. Under 2016  genomfördes 5 uppskattade skidresor, där totalt 224 barn och föräldrar fick möjlighet att prova på skidåkning. Under året anställde En Frisk Generation en operativ ordförande som kommer att fokusera på att etablera vår verksamhet i 50 kommuner under de kommande fem åren. Nu ser vi fram emot ett nytt och spännande år med En Frisk Generation.

En Frisk Generation uppmärksammas

Vid tre tillfällen under året fick En Frisk Generation besök av vår beskyddare Prins Daniel och Dagens Industri gjorde ett reportage om prinsens engagemang för hälsa när han besökte En Frisk Generation i Haninge. En Frisk Generation uppmärksammades också i programmet Året med Kungafamiljen.

Utöver Året med Kungafamiljen uppmärksammades En Frisk Generation i ytterligare tre TV-inslag. I samband med att vi drog igång i Helsingborg uppmärksammades verksamheten i lokala medier.

I samband med Almedalen deltog En Frisk Generations verksamhetschef Anja Nordenfelt vid lanseringen av organisationen GEN-PEP. Utöver vår verksamhetschef deltog Prins Daniel, Gabriel Wikström, Mai-Lis Hellénius, Kalle Zackari Wahlström och Göran Bergström.

Under året har En Frisk Generation haft flera externa uppdrag och föreläst om vikten av prevention och hälsofrämjande insatser. Den 12 december avslutade året med att En Frisk Generation arrangerade ett seminarium, Nyckeln till en frisk generation, med organisationen GEN-PEP och Karolinska institutet. Mer än 500 personer hade anmält sig till seminariet och mer än 1000 unika klick på webbsändningen. TV4 uppmärksammade detta och vår verksamhetschef Anja Nordenfelt och professor Mai-Lis Helenius var i studion och berättade om En Frisk Generation och seminariet. Några av presentatörerna på seminariet var Prins Daniel, vår folkhälsominister Gabriel Wikström, Carolina Klüft och Annica Hjerling från Haninge kommun.

En Frisk Generation uppmärksammas i programmet Året med Kungafamiljen.

Lanseringen av organisationen GEN-PEP i Almedalen.

Se hela seminariet, Nyckeln till en frisk generation.

442

Aktivitetstillfällen

13760

Aktivitetstimmar

13760

Serverade middagar

87

Samarbeten med föreningar

5

Skidresor

734

Deltagare i våra löplopp

863

Antal deltagare

233

Antal deltagande familjer

Fortsatt tillväxt

I augusti anställdes Janna Hellerup Ulvselius som operativ styrelseordförande i En Frisk Generation. Janna har arbetat med socialt företagande på Stadsmissionen i 13 år och kommer närmast från VD-posten på kommunikationsbyrån Hemma. Janna kommer att fokusera på tillväxt i En Frisk Generation. Målet är att vi ska ha verksamhet i 50 kommuner om fem år.

Tidig start för ett hälsosamt liv

Tidiga insatser ses som samhällsekonomiskt lönsamma i ett barns liv och kan ge stora effekter på hälsan. Det är den mest kraftfulla investering ett samhälle kan göra, med vinster som mångfaldigt överstiger den ursprungliga insatsen. Brist på fysisk aktivitet ligger bakom nästan tolv procent av alla dödsfall i Sverige, betydligt högre än den genomsnittliga siffran för världen som är nio procent. Det visar en världsomspännande kartläggning av dödsfall kopplade till fysisk aktivitet som organisationen Global Observatory for Physical Activity har genomfört. Barns behov av fysisk aktivitet för att främja god hälsa och förebygga sjukdomar är större än hos den vuxna befolkningen. Många internationella studier visar också att pojkar generellt är mer fysisk aktiva än flickor. Nästan två tredjedelar av alla barn och ungdomar är inte tillräckligt fysisk aktiva ur hälsosynpunkt och når inte upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.

Målet för En Frisk Generation är att öka kunskapen om vikten av att röra på sig och att äta hälsosamt. Vi har direktkontakt med barnfamiljer i områden där resurser kan vara begränsade. En Frisk Generation kombinerar fysisk aktivitet med kunskap och motivation för att förbättra barnfamiljers attityder till kost och fysisk aktivitet. Glädje, engagemang, drivkraft och energi står alltid i centrum. Det ska vara roligt och enkelt att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. I dag blir det mycket stillasittande i skolan, på arbetet och på fritiden. Dessutom äter många för mycket onyttiga livsmedel. Därför är det viktigt att föräldrar stimulerar och motiverar sina barn att röra på sig och att äta rätt. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra på sig tidigt i livet kommer med största sannolikhet fortsätta med det även senare i livet.

Utvärdering har tagit fart

Under 2016 har utvärderingen av En Frisk Generation tagit fart. Vårt samarbetet med Karolinska Institutet och Mai-Lis Hellénius är mycket framgångsrikt. Under 2016 påbörjades det första steget av två i en klinisk hälsoundersökning av effekterna av verksamheten. Syftet är att ge oss svar på vilka effekter som verksamheten har på de deltagande individerna.

Deltagare från Haninge kommun genomförde under våren en stor hälsoundersökning och totalt har nu Karolinska Institutet hälsodata från 175 individer, både barn och vuxna. Under våren kommer det andra steget i studien genomföras. Förhoppningen är att Mai-Lis Hellénius under sommaren ska presentera de första resultaten.

Det tredje steget i utvärderingen planeras att genomföras tillsammans med professor Peter Lindgren från Örebro Universitet. Syftet är då att räkna på de hälsoekonomiska effekterna av steg 1 och 2. Till forskningen har Karolinska Institutet fått två anslag. Utvärderingen fick ett stort anslag på drygt 2 miljoner kronor från Skandia Liv och ett lägre anslag från Hjärt- och Lungfonden.

12%

Av dödsfallen i Sverige kan kopplas till fysisk inaktivitet

8

Timmar sitter vuxna människor stilla varje dag.

42195

meter mindre går vi varje vecka jämfört med för 20 år sedan.

Våra aktiviteter är fyllda av glädje och energi

Alla aktiviteter som vi erbjuder våra familjer ska innehålla energi, gemenskap och glädje. Och det tycker vi att vi lyckas med. Nedan kan du se bilder från ett urval av våra aktiviteter.

De hjälper oss att genomföra våra aktiviteter

För att kunna erbjuda det breda och varierade utbud av aktiviteter som En Frisk Generation lyckas med idag, tar vi hjälp av idrottsföreningar och ideellt arbetande ledare. Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit under 2016 och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete under följande år!

Nedan ser du några av de föreningar vi samarbetat med under 2016.

Maten – ett populärt inslag

Maten är en mycket uppskattad del av våra aktiviteter. Även om aktiviteterna är huvuddelen i vår verksamhet, spelar maten en viktig roll. Vi vill lära våra deltagare att äta en balanserad och hälsosam mat efter kostcirkeln och enligt tallriksmodellen. Det innebär att alla våra måltider består av frukt, grönsaker och hälsosamma livsmedel. Till måltiderna dricker vi mjölk eller vatten. På vardagarna är det huvudsakligen kockar från skolbespisningen som lagar maten och under helgerna serverar vi frukt eller grönsaker. Varje termin delar vi ut broschyrer till föräldrar och barn som handlar om nyttiga mellanmål, guldkanter med mera.

I samband med våra aktiviteter har vi ofta diskussioner om mat. Ex. på dessa:

  • Hur mycket godis kan man äta i veckan?
  • Varför ska man äta frukost och vad äter jag till frukost?
  • Hur mycket frukt och grönsaker ska man äta per dag?
  • Varför är det viktigt att äta grönsaker?
  • Varför ska man inte äta för mycket socker?
  • Hur mycket socker innehåller olika livsmedel?

Nya familjer och många deltagare

En Frisk Generation består i dag av 863 deltagare fördelat på 233 familjer. Varje år rekryteras nya deltagare till En Frisk Generation. Vår förhoppning är att när familjerna lämnar En Frisk Generation har de fått verktyg, motivation och inspiration att fortsätta på egen hand. Vi hjälper barn och föräldrar att komma i kontakt med föreningar som vi samarbetar med.

Deltagande kommuner

En Frisk Generation bedrev 2016 verksamhet i fyra kommuner: Haninge, Kungsbacka, Helsingborg och Södertälje. Verksamheten bedrivs genom skolor i respektive kommun. Två skolor i Södertälje, två skolor i Haninge, en skola i Kungsbacka och en skola i Helsingborg.

Läs mer!

Läs mer om verksamheten i respektive kommun genom att klicka på loggorna nedan.

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Print Friendly