Vi hjälper barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil

En Frisk Generation arbetar för att Sverige ska ha världens friskaste barn, oavsett etnisk bakgrund eller andra förutsättningar. Det är en stiftelse som grundades 2011 på initiativ av H.K.H. Prins Daniel tillsammans med Karolinska Institutet, privata företag och organisationer. Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga och gångbara metoder för att förbättra folkhälsan genom att hjälpa kommuner att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer som bor i områden där resurser kan vara begränsade. Nyckeln till En Frisk Generation  ligger i att skapa nya mötesplatser. Detta sker genom att motivera, entusiasmera och inspirera till en hälsosam livsstil.

VÅRA VÄRDEORD

GLÄDJE

Det långsiktiga resultatet av allt vi gör. Glädje genomsyrar hela verksamheten.

ENERGI

Vi inspirerar människor och hjälper barn och vuxna att få energi till en aktiv livsstil.

GEMENSKAP

Våra aktiviteter genomsyras av gemenskap. Vi hjälper till att stärka barnfamiljer.

PÅ RIKTIGT

Allt vi gör är faktabaserat. Vi har ingen dold agenda. Vi är tydliga och enkla.

Fördjupat samarbete med Haninge kommun

Under året ingick En Frisk Generation ett nytt avtal med Haninge kommun, som vi givetvis är mycket glada för. Avtalet innebär att vi samarbetar i ytterligare tre år, och verksamheten fördubblas från två till fyra områden. Under våren 2017 kommer vi att starta verksamhet i Brandbergen och under 2018 i Åby / Västra Haninge.

I skiftet juni/juli genomfördes en omorganisation som ledde till att En Frisk Generation placerades i Brandbergen. Det här har resulterat i ett starkare samarbete med hallbokningen, vilket är en stor fördel i vårt dagliga arbete.

Under 2016 har vi också inlett ett samarbete med ICA Maxi. Avtalet gör att våra deltagare kostnadsfritt kan fortsätta med en aktivitet i ytterligare ett år efter att de har lämnat En Frisk Generation. ICA Maxi kommer också att erbjuda sina medarbetare möjlighet att på arbetstid engagera sig i En Frisk Generation. ICA Maxi kommer även vara en samarbetspartner i Familjeloppet.

Familjer och föreningar uppskattar En Frisk Generation

Att rekrytera familjer till verksamheten är intensivt och resurskrävande, men det ger bra resultat. Sammantaget var det ungefär lika stor andel deltagare 2016 som året innan. Under 2016 deltog 352 personer fördelat på 102 familjer i våra aktiviteter. Det är ovanligt att någon slutar, och det kan förklaras med att familjerna gillar metoden och att de inte har några andra aktiviteter som de prioriterar på sin fritid.

Tack vare värdefulla samarbeten med lokala föreningar i Haninge har En Frisk Generation under 2016 kunnat arrangerat 203 aktivitetstillfällen som har resulterat i ca 6090 aktivitetstimmar och lika många måltider. En Frisk Generation har under året arbetat intensivt för att nå ut till fler föreningar i kommunen med syfte att skapa flera samarbeten, vilket har fallit mycket väl ut. Under hösten 2016 har vi sett en markant ökning av samarbetspartners inom föreningslivet. Vi hoppas att samarbetet med föreningarna ska resultera att de ska få fler nya medlemmar via En Frisk Generations verksamhet.

203

Aktivitetstillfällen

6090

Aktivitetstimmar

352

Deltagare

102

Familjer

203

Måltidstillfällen

6090

Måltider

500

Sprang våra lopp

3

Skidresor

20

Föreningssamarbeten

Roliga och värdefulla aktiviteter

Förutom den ordinarie verksamheten som innebär aktiviteter av varierande slag som äger rum varje vecka erbjöds ett antal större aktiviteter som var verkliga höjdpunkter under året.

Skidresa, Idrottens dag och Familjeloppet

En mycket uppskattad aktivitet var skidresan till Romme, som arrangerade för tredje året. En stor andel av våra familjer har aldrig tidigare stått på ett par skidor. Därför var skidresan en aktivitet som uppskattades bland våra deltagare. Familjer från Haninge fick möjlighet att delta på Idrottens dag i Hagaparken, som återigen var en uppskattad aktivitet. Totalt sprang nästan 100 barn Prins Daniels lopp. Efter loppet belönades de med en medalj, frukt och vatten. Under Idrottens dag fick barnen och deras föräldrar möjlighet att testa mer än 40 kostnadsfria aktiviteter. I juni arrangerade vi det mycket populära Familjeloppet där cirka 400 barn och vuxna deltog. Flera lokala föreningar var på plats och visade upp sina aktiviteter. Alla barn fick en medalj och samtliga deltagare fick vattenflaska och frukt.

ABC-utbildning och aktiviteter för barnen

I mars samarbetade vi återigen med socialförvaltningen under vår föräldrastödsutbildning ABC ‒ Alla Barn i Centrum ‒ som hölls i Vikingaskolan. Syftet med utbildningen är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Vid fyra tillfällen fick föräldrar möjlighet att under sammanlagt 12 timmar samtala om olika frågeställningar kring föräldrarollen. Parallellt arrangerade En Frisk Generation aktiviteter för barnen. De totalt 20 vårdnadshavare som deltog i utbildningen var mycket positiva till utbildningen.

ETT URVAL BILDER FRÅN AKTIVITETERNA

Här kan du se ett urval bilder från några av våra aktiviteter i Haninge 2016.

Ideella ledare ‒ en viktig del i verksamheten

Under året har vi fortsatt arbetet att involvera fler personer som vill engagera sig som ideella ledare i verksamheten. Dessa ideella krafter är mycket viktiga och värdefulla för En Frisk Generation, eftersom grupperna är stora. Tack vare de ideella ledarna kan vi hålla en hög kvalitet på aktiviteterna. Utbildning av våra ideella ledare genomför personal från huvudkontoret.

Maten – ett mycket populärt inslag

Maten är en mycket uppskattad del av våra aktiviteter. Även om aktiviteterna är huvuddelen i vår verksamhet, spelar maten en viktig roll. Vi vill lära våra deltagare att äta en balanserad och hälsosam mat efter kostcirkeln och enligt tallriksmodellen. Det innebär att alla våra måltider består av frukt, grönsaker och hälsosamma livsmedel. Till måltiderna dricker vi mjölk eller vatten. På vardagarna är det huvudsakligen kockar från skolbespisningen som lagar maten och under helgerna serverar vi frukt eller grönsaker. Varje termin delar vi ut broschyrer till föräldrar och barn som handlar om nyttiga mellanmål, guldkanter med mera.

I samband med våra aktiviteter har vi ofta diskussioner om mat. Ex. på dessa:

  • Hur mycket godis kan man äta i veckan?
  • Varför ska man äta frukost och vad äter jag till frukost?
  • Hur mycket frukt och grönsaker ska man äta per dag?
  • Varför är det viktigt att äta grönsaker?
  • Varför ska man inte äta för mycket socker?
  • Hur mycket socker innehåller olika livsmedel?

TIDIG START FÖR ETT HÄLSOSAMT LIV

Tidiga insatser ses som samhällsekonomiskt lönsamma i ett barns liv och kan ge stora effekter på hälsan. Det är den mest kraftfulla investering ett samhälle kan göra, med vinster som mångfaldigt överstiger den ursprungliga insatsen. Brist på fysisk aktivitet ligger bakom nästan tolv procent av alla dödsfall i Sverige, betydligt högre än den genomsnittliga siffran för världen som är nio procent. Det visar en världsomspännande kartläggning av dödsfall kopplade till fysisk aktivitet som organisationen Global Observatory for Physical Activity har genomfört. Barns behov av fysisk aktivitet för att främja god hälsa och förebygga sjukdomar är större än hos den vuxna befolkningen. Många internationella studier visar också att pojkar generellt är mer fysisk aktiva än flickor. Nästan två tredjedelar av alla barn och ungdomar är inte tillräckligt fysisk aktiva ur hälsosynpunkt och når inte upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.

Målet för En Frisk Generation är att öka kunskapen om vikten av att röra på sig och att äta hälsosamt. Vi har direktkontakt med barnfamiljer i områden där resurser kan vara begränsade. En Frisk Generation kombinerar fysisk aktivitet med kunskap och motivation för att förbättra barnfamiljers attityder till kost och fysisk aktivitet. Glädje, engagemang, drivkraft och energi står alltid i centrum. Det ska vara roligt och enkelt att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. I dag blir det mycket stillasittande i skolan, på arbetet och på fritiden. Dessutom äter många för mycket onyttiga livsmedel. Därför är det viktigt att föräldrar stimulerar och motiverar sina barn att röra på sig och att äta rätt. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra på sig tidigt i livet kommer med största sannolikhet fortsätta med det även senare i livet.

Utvärdering har tagit fart

Tillsammans med professor Mai-Lis Hellenius från Karolinska Institutet har vi inlett det andra steget av tre i den vetenskapliga utvärderingen av En Frisk Generation. Steg två i utvärderingen är en klinisk studie som undersöker vilka hälsoeffekter En Frisk Generation har på barn och vuxna som deltar, jämfört med de som inte deltar. Totalt deltar 67 familjer, frivilligt, fördelat på 175 individer i utvärderingen. Datainsamling görs i fyra skolor, i två interventioner och i två kontrollgrupper. Under fyra veckor i augusti/ september genomfördes en omfattande hälsoundersökning. Exakt samma undersökning kommer att genomföras igen under våren. Vi hoppas att vi under sommaren 2017 ska kunna presentera de första resultaten från hälsoundersökningen. Det tredje steget i utvärderingen planeras att genomföras tillsammans med professor Peter Lindgren från Örebro Universitet. Syftet är då att räkna på de hälsoekonomiska effekterna av steg 1 och 2.

12%

Av dödsfallen i Sverige kan kopplas till fysisk inaktivitet

8

Timmar sitter vuxna människor stilla varje dag.

42195

meter mindre går vi varje vecka jämfört med för 20 år sedan.

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Print Friendly