Vi hjälper barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil

En Frisk Generation arbetar för att Sverige ska ha världens friskaste barn, oavsett etnisk bakgrund eller andra förutsättningar. Det är en stiftelse som grundades 2011 på initiativ av H.K.H. Prins Daniel tillsammans med Karolinska Institutet, privata företag och organisationer. Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga och gångbara metoder för att förbättra folkhälsan genom att hjälpa kommuner att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer som bor i områden där resurser kan vara begränsade. Nyckeln till En Frisk Generation  ligger i att skapa nya mötesplatser. Detta sker genom att motivera, entusiasmera och inspirera till en hälsosam livsstil.

VÅRA VÄRDEORD

GLÄDJE

Det långsiktiga resultatet av allt vi gör. Glädje genomsyrar hela verksamheten.

ENERGI

Vi inspirerar människor och hjälper barn och vuxna att få energi till en aktiv livsstil.

GEMENSKAP

Våra aktiviteter genomsyras av gemenskap. Vi hjälper till att stärka barnfamiljer.

PÅ RIKTIGT

Allt vi gör är faktabaserat. Vi har ingen dold agenda. Vi är tydliga och enkla.

Verksamheten drog igång i Helsingborg!

Vid höstterminens start 2016 rivstartade En Frisk Generation i Helsingborg. För oss var det den första kommunen i Skåne.  Och den första skolan att rekrytera deltagare ifrån var Nanny Palmkvistskolan. Det blev ett stort gensvar under rekryteringen. 27 familjer, fördelat på 103 deltagare, tackade ja till att delta. Sedan starten har de fått testa på många olika aktiviteter.

Alla aktiviteter i En Frisk Generation ska inspirera till en aktiv och hälsosam fritid. Barn och vuxna har fått möjligheten att testa basket, friluftsaktiviteter, badminton, fotboll, boxning, rörelseträning och många fler utmanade aktiviteter. Många föräldrar säger att de är mycket glada att de får delta i verksamheten, och genom En Frisk Generation får de mer tid tillsammans i familjen. Dessutom har våra pedagoger sett hur lärdomarna sprider sig, som ringar på vattnet. Barnen som deltar har i sin tur lärt ut sina nya kunskaper till andra barn, vilket har gjort att många fler barn är aktiva på rasterna. Maten har varit mycket uppskattat bland familjerna. Det förvånar inte oss, för den är vällagad och erbjuder ett stort utbud av grönsaker. Verksamheten i Helsingborg har också uppmärksammats i media, där både Helsingborgs Dagblad och Svenska Dagbladet skrivit om verksamheten.

36

Aktivitetstillfällen

900

Aktivitetstimmar

103

Deltagare

27

Familjer

36

Måltidstillfällen

900

Måltider

6

Föreningssamarbeten

Populärt inslag i verksamheten

Handbolls-EM 2016

I december 2016 arrangerade Sverige Handbolls-EM, och En Frisk Generation fick den fantastiska möjligheten att få träna tillsammans med elitspelare från damhandbollslandslaget. Landslagsspelaren Therese Walter höll i ett utmanade och roligt träningspass tillsammans med alla deltagare, där de fick träna handbollsteknik samt spela en match med riktiga handbollsregler. Familjerna berättade att det var ett mycket populärt inslag under 2016.

ETT URVAL BILDER FRÅN AKTIVITETERNA

Här kan du se ett urval bilder från några av våra aktiviteter i Helsingborg 2016.

Vi är tacksamma över att vi engagerar fantastiska ledare

För oss är våra ideella ledare mycket värdefulla. För att vi ska hålla en hög kvalitet på våra aktiviteter är de ideella krafterna viktiga för oss. Vi är tacksamma för att det är flera familjer  och utomstående som har anmält sitt intresse att hjälpa oss att hålla i våra aktiviteter. Våra ledare får självklart alltid ta med sin familj på våra aktiviteter. För våra unga ledare kan erfarenheten/utbildning som de får genom oss bidra till arbete senare i livet. Våra ledare kan få framtida rekommendationer och kan också ange engagemanget i sitt CV.

Maten – ett mycket populärt inslag

Maten är en mycket uppskattad del av våra aktiviteter. Även om aktiviteterna är huvuddelen i vår verksamhet, spelar maten en viktig roll. Vi vill lära våra deltagare att äta en balanserad och hälsosam mat efter kostcirkeln och enligt tallriksmodellen. Det innebär att alla våra måltider består av frukt, grönsaker och hälsosamma livsmedel. Till måltiderna dricker vi mjölk eller vatten. På vardagarna är det huvudsakligen kockar från skolbespisningen som lagar maten och under helgerna serverar vi frukt eller grönsaker. Varje termin delar vi ut broschyrer till föräldrar och barn som handlar om nyttiga mellanmål, guldkanter med mera.

I samband med våra aktiviteter har vi ofta diskussioner om mat. Ex. på dessa:

  • Hur mycket godis kan man äta i veckan?
  • Varför ska man äta frukost och vad äter jag till frukost?
  • Hur mycket frukt och grönsaker ska man äta per dag?
  • Varför är det viktigt att äta grönsaker?
  • Varför ska man inte äta för mycket socker?
  • Hur mycket socker innehåller olika livsmedel?

Tidig start för ett hälsosamt liv

Tidiga insatser ses som samhällsekonomiskt lönsamma i ett barns liv och kan ge stora effekter på hälsan. Det är den mest kraftfulla investering ett samhälle kan göra, med vinster som mångfaldigt överstiger den ursprungliga insatsen. Brist på fysisk aktivitet ligger bakom nästan tolv procent av alla dödsfall i Sverige, betydligt högre än den genomsnittliga siffran för världen som är nio procent. Det visar en världsomspännande kartläggning av dödsfall kopplade till fysisk aktivitet som organisationen Global Observatory for Physical Activity har genomfört. Barn behov av fysisk aktivitet för att främja god hälsa och förebygga sjukdomar är större än hos den vuxna befolkningen. Många internationella studier visar också att pojkar generellt är mer fysisk aktiva än flickor. Nästan två tredjedelar av alla barn och ungdomar är inte tillräckligt fysisk aktiva ur hälsosynpunkt och når inte upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.

Målet för En Frisk Generation är att öka kunskapen om vikten av att röra på sig och att äta hälsosamt. Vi har direktkontakt med barnfamiljer i områden där resurser kan vara begränsade. En Frisk Generation kombinerar fysisk aktivitet med kunskap och motivation för att förbättra barnfamiljers attityder till kost och fysisk aktivitet. Glädje, engagemang, drivkraft och energi står alltid i centrum. Det ska vara roligt och enkelt att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. I dag blir det mycket stillasittande i skolan, på arbetet och på fritiden. Dessutom äter många för mycket onyttiga livsmedel. Därför är det viktigt att föräldrar stimulerar och motiverar sina barn att röra på sig och att äta rätt. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra på sig tidigt i livet kommer med största sannolikhet fortsätta med det även senare i livet.

12%

Av dödsfallen i Sverige kan kopplas till fysisk inaktivitet

8

Timmar sitter vuxna människor stilla varje dag.

42195

meter mindre går vi varje vecka jämfört med för 20 år sedan.

Vad händer 2017?

Under våren 2017 fortsätter verksamheten i Helsingborg, där flera roliga aktiviteter är inplanerade. Under februari kommer deltagare i En Frisk Generation att erbjudas en skidresa till Isabergs skidanläggning i Hestra. Syftet med skidresan är att deltagarna ska få möjlighet att prova att åka skidor. Vi tror att det blir första gången för många av dem. När sommarlovet har dragit igång kommer barn från En Frisk Generation återigen erbjudas att delta i Stadium Sports Camp. Under 2017 hoppas vi även att fler ideella ledare kommer engagera sig i verksamheten. Ideella ledare är viktiga för att verksamheten ska kunna växa. I slutet av augusti kommer En Frisk Generation att arrangera ett familjelopp i Helsingborg. Vi hoppas att många barn och vuxna kommer och springer det kostnadsfria och fartfyllda loppet.

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Print Friendly