Vi hjälper barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil

En Frisk Generation arbetar för att Sverige ska ha världens friskaste barn, oavsett etnisk bakgrund eller andra förutsättningar. Det är en stiftelse som grundades 2011 på initiativ av H.K.H. Prins Daniel tillsammans med Karolinska Institutet, privata företag och organisationer. Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga och gångbara metoder för att förbättra folkhälsan genom att hjälpa kommuner att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer som bor i områden där resurser kan vara begränsade. Nyckeln till En Frisk Generation  ligger i att skapa nya mötesplatser. Detta sker genom att motivera, entusiasmera och inspirera till en hälsosam livsstil.

VÅRA VÄRDEORD

GLÄDJE

Det långsiktiga resultatet av allt vi gör. Glädje genomsyrar hela verksamheten.

ENERGI

Vi inspirerar människor och hjälper barn och vuxna att få energi till en aktiv livsstil.

GEMENSKAP

Våra aktiviteter genomsyras av gemenskap. Vi hjälper till att stärka barnfamiljer.

PÅ RIKTIGT

Allt vi gör är faktabaserat. Vi har ingen dold agenda. Vi är tydliga och enkla.

Ett roligt år med mängder av aktiviteter!

2016 var det tredje verksamhetsåret i Kungsbacka och det har varit ett händelserikt år på många sätt. Kommunen har under året genomgått en stor omorganisation. I april 2016 rekryterades återigen nya familjer i Gullregnsskolan, och rekryteringen gav bra resultat. Under verksamhetsåret 2016 deltog 40 familjer och 150 personer veckovis i En Frisk Generation. Det innebär en ökning jämfört med året innan, vilket vi är glada för.

Verksamhetsåret i Kungsbacka har bjudit på mängder av annorlunda och roliga aktiviteter. De aktiviteter som erbjöds deltagarna var bland annat simning, parkour, geocashing, friidrott, capoeira, rugby, matlagning, kickbike i skatehall, BMX- cykling, armbrytning, yoga och tennis. Skidresan till Ulricehamn var en mycket uppskattad aktivitet där många familjer för första gången stod på ett par skidor och gjorde det fantastiskt bra! Maten som serveras i samband med våra aktiviteter är ett populärt inslag i verksamheten. Flera familjer har berättat att det är skönt att inte behöva stressa hem efter våra aktiviteter för att laga middag. På helgerna serverar vi alltid frukt i samband med våra aktiviteter. Vi är övertygande om att vi inspirerar och motiverar deltagarna till hälsosammare livsstil.

Före detta deltagande mammor i En Frisk Generation har under året startat en mammagrupp. Gruppen kommer att fortsätta att träffas för att bibehålla samhörighet och gemenskap. Detta är något som vi tycker är jätteroligt och värdefullt.

90

Aktivitetstillfällen

2250

Aktivitetstimmar

150

Deltagare

40

Familjer

90

Måltidstillfällen

2250

Måltider

234

Sprang vårt Familjelopp

20

Föreningssamarbeten

Ett spännande och fartfyllt år

Fartfyllda Familjeloppet på Tingbergsvallen

En lördag i slutet av maj arrangerade En Frisk Generation för andra året i rad det roliga och populära Familjeloppet på Tingbergsvallen. Loppet är kostnadsfritt och alla barnfamiljer i Kungsbacka kommun erbjuds möjligheten att delta! Antalet deltagare slog rekord, totalt deltog 234 personer vilket är en fördubbling från första året. Alla som sprang var uthålliga och taggade, och vid målgång fick de frukt och vattenflaska. Alla barn belönades med en medalj som de blev glada för. Efter loppet fanns möjlighet att prova på olika idrotter som representerades av lokala idrottsföreningar. Många familjer stannade kvar efter loppet för att testa sina färdigheter i gymnastik och att skjuta boll på mål!

Handbolls-EM 2016

I december 2016 arrangerades Handbolls-EM i Sverige och En Frisk Generation fick den fantastiska möjligheten att få träna tillsammans med elitspelare från damhandbollslandslaget. Landslagsspelaren Johanna Ahlm hade ett utmanade och roligt pass tillsammans med alla deltagare, där de fick träna handbollsteknik samt spela en match med riktiga handbollsregler. Familjerna berättade att det var ett mycket populärt inslag under 2016.

ETT URVAL BILDER FRÅN AKTIVITETERNA

Här kan du se ett urval bilder från några av våra aktiviteter i Kungsbacka 2016.

Vi är tacksamma över att vi engagerar fantastiska ideella ledare

För oss är våra ideella ledare mycket värdefulla. För att vi ska hålla en hög kvalitet på våra aktiviteter är de ideella krafterna viktiga för oss. Vi är tacksamma för att det är flera familjer  och utomstående som har anmält sitt intresse att hjälpa oss att hålla i våra aktiviteter. Våra ledare får självklart alltid ta med sin familj på våra aktiviteter. För våra unga ledare kan erfarenheten/ utbildning som de får genom oss bidra till arbete senare i livet. Våra ideella ledare kan få framtida rekommendationer och kan också ange engagemanget i sitt CV.

Maten – ett mycket populärt inslag

Maten är en mycket uppskattad del av våra aktiviteter. Även om aktiviteterna är huvuddelen i vår verksamhet, spelar maten en viktig roll. Vi vill lära våra deltagare att äta en balanserad och hälsosam mat efter kostcirkeln och enligt tallriksmodellen. Det innebär att alla våra måltider består av frukt, grönsaker och hälsosamma livsmedel. Till måltiderna dricker vi mjölk eller vatten. På vardagarna är det huvudsakligen kockar från skolbespisningen som lagar maten och under helgerna serverar vi frukt eller grönsaker. Varje termin delar vi ut broschyrer till föräldrar och barn som handlar om nyttiga mellanmål, guldkanter med mera.

I samband med våra aktiviteter har vi ofta diskussioner om mat. Ex. på dessa:

  • Hur mycket godis kan man äta i veckan?
  • Varför ska man äta frukost och vad äter jag till frukost?
  • Hur mycket frukt och grönsaker ska man äta per dag?
  • Varför är det viktigt att äta grönsaker?
  • Varför ska man inte äta för mycket socker?
  • Hur mycket socker innehåller olika livsmedel?

Tidig start för ett hälsosamt liv

Tidiga insatser ses som samhällsekonomiskt lönsamma i ett barns liv och kan ge stora effekter på hälsan. Det är den mest kraftfulla investering ett samhälle kan göra, med vinster som mångfaldigt överstiger den ursprungliga insatsen. Brist på fysisk aktivitet ligger bakom nästan tolv procent av alla dödsfall i Sverige, betydligt högre än den genomsnittliga siffran för världen som är nio procent. Det visar en världsomspännande kartläggning av dödsfall kopplade till fysisk aktivitet som organisationen Global Observatory for Physical Activity har genomfört. Barn behov av fysisk aktivitet för att främja god hälsa och förebygga sjukdomar är större än hos den vuxna befolkningen. Många internationella studier visar också att pojkar generellt är mer fysisk aktiva än flickor. Nästan två tredjedelar av alla barn och ungdomar är inte tillräckligt fysisk aktiva ur hälsosynpunkt och når inte upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.

Målet för En Frisk Generation är att öka kunskapen om vikten av att röra på sig och att äta hälsosamt. Vi har direktkontakt med barnfamiljer i områden där resurser kan vara begränsade. En Frisk Generation kombinerar fysisk aktivitet med kunskap och motivation för att förbättra barnfamiljers attityder till kost och fysisk aktivitet. Glädje, engagemang, drivkraft och energi står alltid i centrum. Det ska vara roligt och enkelt att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. I dag blir det mycket stillasittande i skolan, på arbetet och på fritiden. Dessutom äter många för mycket onyttiga livsmedel. Därför är det viktigt att föräldrar stimulerar och motiverar sina barn att röra på sig och att äta rätt. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra på sig tidigt i livet kommer med största sannolikhet fortsätta med det även senare i livet.

12%

Av dödsfallen i Sverige kan kopplas till fysisk inaktivitet

8

Timmar sitter vuxna människor stilla varje dag.

42195

meter mindre går vi varje vecka jämfört med för 20 år sedan.

Vad händer 2017?

2017 ligger framför oss och vi ser fram emot ett händelserikt och spännande år i verksamheten. Under februari 2017 kommer deltagare i En Frisk Generation att erbjudas en skidresa till Ulricehamn. Syftet med skidresan är att deltagarna ska få möjlighet att prova att åka skidor, vissa kanske gör det för första gången. Under våren kommer deltagarfamiljerna att erbjudas matlagning som aktivitet. Tanken är att inspirera familjerna att laga god och hälsosam mat. I början av juni kommer Familjeloppet att arrangeras för tredje året i rad, vilket alltid lockar många föräldrar och barn. I samband med loppet kommer lokala föreningar finnas på plats, och familjerna får möjlighet att pröva på många olika aktiviteter. När sommarlovet har dragit igång kommer barn från En Frisk Generation återigen erbjudas att delta i Stadium Sports Camp. Under 2017 hoppas vi även att fler ideella ledare engagerar sig i verksamheten. Ideella ledare är viktiga för att En Frisk Generation ska kunna växa.

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Print Friendly