Vi hjälper barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil

En Frisk Generation arbetar för att Sverige ska ha världens friskaste barn, oavsett etnisk bakgrund eller andra förutsättningar. Det är en stiftelse som grundades 2011 på initiativ av H.K.H. Prins Daniel tillsammans med Karolinska Institutet, privata företag och organisationer. Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga och gångbara metoder för att förbättra folkhälsan genom att hjälpa kommuner att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer som bor i områden där resurser kan vara begränsade. Nyckeln till En Frisk Generation  ligger i att skapa nya mötesplatser. Detta sker genom att motivera, entusiasmera och inspirera till en hälsosam livsstil.

VÅRA VÄRDEORD

GLÄDJE

Glädje genomsyrar hela verksamheten.

ENERGI

Inspirerar till
en aktiv livsstil.

GEMENSKAP

Alla får
vara med!

PÅ RIKTIGT

Metoden utgår
från forskning.

Haninge

En Frisk Generation har funnits i Haninge kommun sedan 2013. 2017 utökades verksamheten med ytterligare en skola och ett lokalt samarbete med ICA Maxi inleddes. Steg två i utvärderingen om effekten av En Frisk Generations metod genomfördes i kommunen under våren. Under året har 89 familjer deltagit i En Frisk Generations aktiviteter.

Rapport från Haninges hälsokoordinator

Lyckad rekrytering och bonusdag för Åbyskolan i Haninge

Att rekrytera familjer till verksamheten är intensivt och utmanande, men tack vare den tid som avsätts lyckas En Frisk Generation nå många nya deltagare varje år. Verksamheten i Haninge växte under 2017 och 313 nya individer, fördelat på 89 familjer fanns med vid starten.

I Brandbergsskolan arrangerades en hälsovecka för elever på fritids. En Frisk Generation var med och höll i de fysiska aktiviteterna under veckan vilket bidrog till positiva resultat i samband med rekrytering av deltagare till uppstarten.

 Under våren arrangerade G-star tillsammans med En Frisk Generation en Kick-off-aktivitet för skolan. G-star ville tillsammans med En Frisk Generation erbjuda Åbyskolan en dag utöver det vanliga. Alla 500 elever fick möjlighet att åka med till Lida friluftsområde och testa roliga aktiviteter. Barnen bjöds på lunch, mellanmål och underhållning från två trollkarlar. Dagen avslutades med att samtliga barn och pedagoger tillsammans bildade En Frisk Generations-hjärtat som fotograferades ovanifrån. I dag hänger fotografiet i Åbyskolan som ett fint minne från dagen.

ICA Maxi Haninge

Under 2017 inleddes ett värdefullt samarbete med ICA Maxi Haninge. Avtalet möjliggör för deltagarna att kostnadsfritt fortsätta med en aktivitet i ytterligare ett år efter att de avslutat En Frisk Generations program, genom att få årsavgiften till en förening betald av ICA Maxi. Utöver det har ICA Maxi sponsrat med frukt vid aktivitetstillfällena. ICA Maxi erbjuder även sina medarbetar att på arbetstid ställa upp som volontärer för En Frisk Generation. Under året har ICA Maxi varit en värdefull samarbetspartner i det traditionsenliga Familjeloppet.

Forskning

Tillsammans med professor Mai-Lis Hellénius från Karolinska Institutet görs en vetenskaplig utvärdering för att mäta de fysiska och psykosociala effekterna av en Frisk Generations metod. Steg två i utvärderingen är en klinisk studie som undersöker vilka hälsoeffekter En Frisk Generation har på barn och vuxna som deltar, jämfört med de som inte deltar.

Under våren 2018 kommer preliminära resultat att presenteras för Haninge kommun. Karolinska Institutet kommer under 2018 att skriva flera vetenskapliga artiklar. Dessutom kommer en populärvetenskaplig rapport skrivas med syfte att sprida resultaten och att
skapa medial uppmärksamhet samt lyfta frågan om den ojämlika hälsan och hur det går att arbeta för att jämna ut klyftorna.

205

Aktivitetstillfällen

6125

Aktivitetstimmar

313

Deltagare

89

Familjer

1700

Frukter

4860

Måltider

500

Sprang våra lopp

2

Skidresor

20

Föreningssamarbeten

Ambassadörer

Deltagarna fick under året besök av En Frisk Generations ambassadör veteranfriddrottaren Anna Sunneborn som höll i ett svettigt pass.  Tidigare friidrottaren Carolina Klüft, som arbetar på Generation Pep, höll i en mycket uppskattad löparskola för deltagarna.

Nya medarbetare i verksamheten

Under hösten rekryterades två nya hälsokoordinatorer, Li Pergament och Frida Jonsson som under våren 2018 börjar att arbeta i verksamheten. Deras företrädare lämnar för andra uppdrag i och utanför stiftelsen. Frida och Li kommer att fortsätta driva den upparbetade verksamheten och utveckla arbetet i Haninge kommun.

Höjdpunkter under året

Familjeloppet i Rudan

Under maj arrangerades Familjeloppet i Rudan tillsammans med ICA Maxi Haninge och Fryshusets verksamhet Ensamma mammor. Som alltid var det en mycket lyckad familjefest. En Frisk Generation arrangerade ett kostnadsfritt lopp för barn och vuxna. Totalt sprang drygt 500 personer loppet. Efter loppet kunde familjerna prova på fiske, fotboll, gå en tipspromenad eller cykla sin egen smoothie. Under dagen var det drygt 1 000 personer på plats.

Idrottensdag

Familjer från Haninge har också haft möjlighet att delta på Idrottens dag i Hagaparken. Barnen och deras föräldrar kunde testa mer än 40 kostnadsfria aktiviteter. En Frisk Generations ambassadör Michel Tornéus var på plats och utmanade besökarna att försöka slå hans rekord i längdhopp på 8,44 m. En Frisk Generations beskyddare H.K.H Prins Daniel var också där och hälsade på deltagarna. Totalt sprang 100 barn från En Frisk Generation Prins Daniels lopp.

Inspirationsföreläsning

Föräldrar och medarbetare från En Frisk Generation, medarbetare från flera olika förvaltningar, ordföranden för kultur- och fritidsnämnden i Haninge och representanter från Haninges näringsliv fanns på plats när stiftelsen bjöd in till en inspirationsföreläsning med ambassadören Anna Sunneborn. Efter Annas inspirerande föreläsning höll hon ett tufft och roligt träningspass. Efter passet bjöd ICA Maxi på mat.

ETT URVAL BILDER FRÅN AKTIVITETERNA

Här kan du se ett urval bilder från några av våra aktiviteter i Haninge 2017.

Ideella ledare ‒ en viktig del i verksamheten

En Frisk Generation har haft fyra fantastiska ideella ledare i Haninge. De är ryggraden i verksamheten och bidrar till att det går att hålla en hög kvalitet på alla aktiviteter. Deras energi, engagemang och glädje är fantastisk och de är mycket uppskattade av familjerna som deltar. De ideella ledarna utbildas och stöttas av En Frisk Generations projektledare.

Maten – ett mycket populärt inslag

Maten är en mycket uppskattad del av våra aktiviteter. Även om aktiviteterna är huvuddelen i vår verksamhet, spelar maten en viktig roll. Vi vill lära våra deltagare att äta en balanserad och hälsosam mat efter kostcirkeln och enligt tallriksmodellen. Det innebär att alla våra måltider består av frukt, grönsaker och hälsosamma livsmedel. Till måltiderna dricker vi mjölk eller vatten. På vardagarna är det huvudsakligen kockar från skolbespisningen som lagar maten och under helgerna serverar vi frukt eller grönsaker. Varje termin delar vi ut broschyrer till föräldrar och barn som handlar om nyttiga mellanmål, guldkanter med mera.

I samband med våra aktiviteter har vi ofta diskussioner om mat. Ex. på dessa:

  • Hur mycket godis kan man äta i veckan?
  • Varför ska man äta frukost och vad äter jag till frukost?
  • Hur mycket frukt och grönsaker ska man äta per dag?
  • Varför är det viktigt att äta grönsaker?
  • Varför ska man inte äta för mycket socker?
  • Hur mycket socker innehåller olika livsmedel?
12%

Av dödsfallen i Sverige kan kopplas till fysisk inaktivitet

8

Timmar sitter vuxna människor stilla varje dag.

42195

meter mindre går vi varje vecka jämfört med för 20 år sedan.

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!