Vi hjälper barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil

En Frisk Generation arbetar för att Sverige ska ha världens friskaste barn, oavsett etnisk bakgrund eller andra förutsättningar. Det är en stiftelse som grundades 2011 på initiativ av H.K.H. Prins Daniel tillsammans med Karolinska Institutet, privata företag och organisationer. Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga och gångbara metoder för att förbättra folkhälsan genom att hjälpa kommuner att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer som bor i områden där resurser kan vara begränsade. Nyckeln till En Frisk Generation  ligger i att skapa nya mötesplatser. Detta sker genom att motivera, entusiasmera och inspirera till en hälsosam livsstil.

VÅRA VÄRDEORD

GLÄDJE

Glädje genomsyrar hela verksamheten.

ENERGI

Inspirerar till
en aktiv livsstil.

GEMENSKAP

Alla får
vara med!

PÅ RIKTIGT

Metoden utgår
från forskning.

Helsingborg

En Frisk Generation har haft aktiviteter i Helsingborg sedan 2016. Kommunen har valt att under året utöka med ytterligare en grupp i befintlig skola och under 2017 har 50 familjer varit aktiva. Stiftelsen har inlett ett nytt företagssamarbete med Finax, som har sitt huvudkontor i Helsingborg och målet är att hitta på olika aktiviteter tillsammans t.ex. i samband med ett familjelopp.

Rapport från Helsingborgs hälsokoordinator

Expandering och nya grupper i Helsingborg

Under våren 2017 utökade En Frisk Generation till en till grupp i Nanny Palmqvistskolan. Från att ha varit två grupper tillkom ytterligare en. Diskussion fördes också om att expandera till ytterligare en skola men för att säkerhetsställa kvaliteten bordlades frågan till 2018.

Under våren deltog En Frisk Generation på ett föräldramöte och kunde rekrytera familjer. Intresset blev stort. När höstterminen drog i gång hade nästan 100 personer anmält sig. Familjerna delades in i tre olika grupper. Två faktorer bidrog till att rekryteringen blev framgångsrik. Dels var En Frisk Generation redan etablerad med två grupper, många kände redan till verksamheten, och dels så fick stiftelsen medverka på ett föräldramöte som skolan hade. Att samarbeta med skolan, så att de kan hjälpa till att nå ut till familjerna, underlättar rekryteringsprocessen. Tillsammans lyckades skolan och En frisk Generation genomföra en rekryteringsprocess som gav goda resultat.

Aktiviteter

Samarbetet med föreningarna har fungerat bra. De som besökt En Frisk Generation har varit engagerade och verkligen velat visa upp vad de har att erbjuda. En utmaning har varit att få föreningarna att komma på besök. Under helgerna har En Frisk Generation haft möjlighet att få tillträde till en stor gymnastikhall i Idrottens hus, vilket har gjort det lättare att ha flera föreningar med bollsporter som gästaktivitet. På grund av en väldigt liten idrottshall har förutsättningarna annars varit begränsade, men det har lett till en hel del kreativitet och lekfulla aktiviteter som familjerna har uppskattat. När vädret har tillåtit har aktiviteterna varit utomhus.

Maten

Maten har varit ett populärt inslag hos familjerna. Den har levererats av en bra cateringfirma, som varje vecka har serverat näringsrik och inspirerande mat till deltagarna. Många gånger har familjerna frågat hur de kan laga liknande mat, vilket är ett kvitto på att de är nöjda och nyfikna. Tack vare fint samarbete med Nanny Palmqvistskolan så har personal från fritids hjälpt till att servera maten, vilket har varit mycket uppskattat av hälsokoordinatorerna som kunnat ägna mer tid åt deltagarna istället för det praktiska kring serveringen.

93

Aktivitetstillfällen

59

Middagstillfällen

206

Deltagare

50

Familjer

1

Skidresor

850

Frukter

1593

Antal portioner

Höjdpunkter under året

Skidresa till Hestra

I mars arrangerades en skidresa för familjerna till Isabergs skidanläggning i Hestra. 40 deltagare fick möjlighet att åka med. Dagen bjöd på de bästa förutsättningarna med solsken och härlig skidåkning i tio pister av varierande svårighetsgrad. Det blev en riktig succé och en dag som familjerna sent kommer att glömma.

Studiebesök på fotbollsarenan Olympia

Under höstlovet så fick familjerna göra ett studiebesök på den anrika fotbollsarenan Olympia i Helsingborg. Arenan har totalrenoverats och i april var det stor invigning. Området runt arenan har blivit ett centrum för olika idrottsanläggningar som erbjuder bland annat löparbanor och stora träningshallar. Familjerna fick en rundvisning inne på arenan och ordentligt med vardagsmotion i alla trappor under guidningen.

ETT URVAL BILDER FRÅN AKTIVITETERNA

Här kan du se ett urval bilder från några av våra aktiviteter i Helsingborg 2017.

Vi är tacksamma över att vi engagerar fantastiska ledare

För oss är våra ideella ledare mycket värdefulla. För att vi ska hålla en hög kvalitet på våra aktiviteter är de ideella krafterna viktiga för oss. Vi är tacksamma för att det är flera familjer  och utomstående som har anmält sitt intresse att hjälpa oss att hålla i våra aktiviteter. Våra ledare får självklart alltid ta med sin familj på våra aktiviteter. För våra unga ledare kan erfarenheten/utbildning som de får genom oss bidra till arbete senare i livet. Våra ledare kan få framtida rekommendationer och kan också ange engagemanget i sitt CV.

Maten – Ett mycket populärt inslag

Maten är en mycket uppskattad del av våra aktiviteter. Även om aktiviteterna är huvuddelen i vår verksamhet, spelar maten en viktig roll. Vi vill lära våra deltagare att äta en balanserad och hälsosam mat efter kostcirkeln och enligt tallriksmodellen. Det innebär att alla våra måltider består av frukt, grönsaker och hälsosamma livsmedel. Till måltiderna dricker vi mjölk eller vatten. På vardagarna är det huvudsakligen kockar från skolbespisningen som lagar maten och under helgerna serverar vi frukt eller grönsaker. Varje termin delar vi ut broschyrer till föräldrar och barn som handlar om nyttiga mellanmål, guldkanter med mera.

I samband med våra aktiviteter har vi ofta diskussioner om mat. Ex. på dessa:

  • Hur mycket godis kan man äta i veckan?
  • Varför ska man äta frukost och vad äter jag till frukost?
  • Hur mycket frukt och grönsaker ska man äta per dag?
  • Varför är det viktigt att äta grönsaker?
  • Varför ska man inte äta för mycket socker?
  • Hur mycket socker innehåller olika livsmedel?
12%

Av dödsfallen i Sverige kan kopplas till fysisk inaktivitet

8

Timmar sitter vuxna människor stilla varje dag.

42195

meter mindre går vi varje vecka jämfört med för 20 år sedan.

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!