Vi hjälper barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil

En Frisk Generation arbetar för att Sverige ska ha världens friskaste barn, oavsett etnisk bakgrund eller andra förutsättningar. Det är en stiftelse som grundades 2011 på initiativ av H.K.H. Prins Daniel tillsammans med Karolinska Institutet, privata företag och organisationer. Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga och gångbara metoder för att förbättra folkhälsan genom att hjälpa kommuner att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer som bor i områden där resurser kan vara begränsade. Nyckeln till En Frisk Generation  ligger i att skapa nya mötesplatser. Detta sker genom att motivera, entusiasmera och inspirera till en hälsosam livsstil.

VÅRA VÄRDEORD

GLÄDJE

Glädje genomsyrar hela verksamheten.

ENERGI

Inspirerar till
en aktiv livsstil.

GEMENSKAP

Alla får
vara med!

PÅ RIKTIGT

Metoden utgår
från forskning.

Kungsbacka

En Frisk Generation har funnits i Kungsbacka kommun sedan 2014. Verksamheten har aktiviteter i två områden och beslutade under 2017 att förlänga avtalet med En Frisk Generation. De 46 familjer som deltagit i aktiviteterna 2017 fick under våren besök av En Frisk Generations beskyddare H.K.H Prins Daniel.

Rapport från Kungsbackas hälsokoordinator

Utökning till ytterligare en skola i Kungsbacka

 Under våren 2017 blev det klart att En Frisk Generation utökar verksamheten till ytterligare en skola i Kungsbacka. Tingbergsskolan med drygt 400 elever är nu en del av En Frisk Generation tillsammans med Gullregnsskolan.

Nya elever på Tingbergsskolan bjöds in till en informations- och aktivitetsträff. Nio familjer träffades på skolans fotbollsplan en eftermiddag i maj och spelade brännboll, bjöds på frukt och fick information om En Frisk Generation. På Gullregnsskolan bjöds också nya barn och föräldrar in till en av våra aktiviteter. Det blev ett pass med mycket skratt och svett, efteråt samlades alla för middag och familjerna fick information om verksamheten.

Innan sommarlovets start kontaktades alla familjer. Strax innan terminsstart följdes kontakten upp med mejl och telefon, ett upplägg som visade sig vara framgångsrikt. Uppstarten på båda skolorna var spännande och det blev en bra start där deltagarna fick lära känna varandra genom bl.a. samarbetsövningar.

Tack vare att alla fantastiska lärare, pedagoger, idrottslärare, hemspråkslärare och rektorer, på både Tingbergsskolan och Gullregnsskolan, som engagerat sig och hjälpt till, lyckades En Frisk Generation nå ut till alla. På så sätt har det gått att få kontakt med de barn och familjer som har extra stort behov av En Frisk Generation.

Medarbetare

Kungsbacka-teamet utökades under året med en ny medarbetare, Emma Snelder. Emma har bidragit med energi, kompetens och glädje. En riktig bra rekrytering som hjälpt till att effektivisera arbetet och skapat ett riktigt bra team. Stor tumme upp för det!

En Frisk Generation har en fantastisk ungdomsledare, Shirin, som stöttar upp verksamheten när det behövs.  Hon är en stor tillgång vid besök på simhallen och vid det årliga Familjeloppet. Målet är att under 2018 utöka verksamheten ytterligare och rekrytera två ideella ledare till varje skola. En Frisk Generation hade tre personer i praktik under våren. De bidrog med kunskap och engagemang och tillförde mycket till verksamheten. De i sin tur fick med sig erfarenheten till kommande yrkesliv.

Idrott hela livet

En Frisk Generation har tillsammans med SISU, Hallands Idrottsförbund och Kungsbacka kommun arrangerar Idrott hela livet. Föreningar i kommunen har bjudits in till att hålla en fredagsaktivitet på 1,5 timma i kommunens största idrottshall. Där har de fått visa upp sin idrott eller verksamhet och erbjuda ett ”prova på tillfälle” för alla som vill. För att familjerna ska hinna med både fredagsfys och fredagsmys har aktiviteten lagts tidig på fredagseftermiddagen. Satsningen har gett bra resultat och många barn och deras familjer har deltagit. En Frisk Generations familjer har dessutom tagit med sig vänner och bekanta, så fredagarna blivit en succé.

Aktiviteter

Samarbetet med föreningar har under året varit lyckat. Det goda samarbetet har gjort det möjligt för En Frisk Generation att få tider i sim- och ishallen. En Frisk Generation har utöver ordinarie aktiviteter kunnat lägga tid på att inspirera och stötta familjerna med mer långsiktiga mål.  Ge dem inspiration, verktyg och idéer till vad de själva kan göra på fritiden, både inom- och utomhus. De har fått tips om egna utmaningar, på egna villkor och att det går att vara fysiskt aktiv utan att tillhöra förening eller tävla.

Maten

I samband med att En Frisk Generation utökade sin verksamhet till ytterligare en skola kunde serviceförvaltningen stötta upp med extra personal som hjälper oss med måltiderna. Tingbergsskolan och Gullregnsskolan ligger i olika områden men Måltider har tillsatt en person som tillsammans med arbetsledarna från de olika köken ansvarar för En Frisk Generations måltider. En riktigt bra lösning som inneburit ett lyft för måltiderna både kvalitetsmässigt och socialt. Agneta har blivit en i En Frisk Generations-teamet och ser till att alla får god och hälsosam mat och en trevlig stund tillsammans. En Frisk Generation har genom denna lösning en större möjlighet att påverka vilken mat som serveras.

97

Aktivitetstillfällen

2669

Aktivitetstimmar

160

Deltagare

46

Familjer

70

Deltagare skidresa

1701

Portioner

326

Sprang vårt Familjelopp

34

Föreningssamarbeten

Höjdpunkterna under året

Prins Daniel på besök

Förutom En Frisk Generations deltagare så var höjdpunkten förstås när stiftelsens beskyddare H.K.H Prins Daniel kom och besökte Gullregnsskolan. Ett minne för livet!

Skidresa till Ulricehamn

I början av året arrangerades en skidresa till Ulricehamn som var väldigt uppskattad av familjerna. Att få erbjuda de som aldrig haft resurser eller möjlighet att få åka på ett sånt äventyr gav 100 % äkta glädje. Tack En Frisk Generation!

Familjeloppet

I slutet av vårterminen genomfördes ett riktigt lyckat familjelopp. Trots det dåliga vädret så kom det 326 taggade och glada löpare.

Responsen, glädjen och energin från deltagande barn och föräldrar, är ett kvitto på att det som En Frisk Generation gör är bra och viktigt!

ETT URVAL BILDER FRÅN AKTIVITETERNA

Här kan du se ett urval bilder från några av våra aktiviteter i Kungsbacka 2017.

Vi är tacksamma över att vi engagerar fantastiska ideella ledare

För oss är våra ideella ledare mycket värdefulla. För att vi ska hålla en hög kvalitet på våra aktiviteter är de ideella krafterna viktiga för oss. Vi är tacksamma för att det är flera familjer  och utomstående som har anmält sitt intresse att hjälpa oss att hålla i våra aktiviteter. Våra ledare får självklart alltid ta med sin familj på våra aktiviteter. För våra unga ledare kan erfarenheten/ utbildning som de får genom oss bidra till arbete senare i livet. Våra ideella ledare kan få framtida rekommendationer och kan också ange engagemanget i sitt CV.

12%

Av dödsfallen i Sverige kan kopplas till fysisk inaktivitet

8

Timmar sitter vuxna människor stilla varje dag.

42195

meter mindre går vi varje vecka jämfört med för 20 år sedan.

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!