Vi hjälper barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil

En Frisk Generation arbetar för att Sverige ska ha världens friskaste barn, oavsett etnisk bakgrund eller andra förutsättningar. Det är en stiftelse som grundades 2011 på initiativ av H.K.H. Prins Daniel tillsammans med Karolinska Institutet, privata företag och organisationer. Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga och gångbara metoder för att förbättra folkhälsan genom att hjälpa kommuner att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer som bor i områden där resurser kan vara begränsade. Nyckeln till En Frisk Generation  ligger i att skapa nya mötesplatser. Detta sker genom att motivera, entusiasmera och inspirera till en hälsosam livsstil.

VÅRA VÄRDEORD

GLÄDJE

Glädje genomsyrar hela verksamheten.

ENERGI

Inspirerar till
en aktiv livsstil.

GEMENSKAP

Alla får
vara med!

PÅ RIKTIGT

Metoden utgår
från forskning.

Upplands Väsby

Under 2017 rekryterades flera nya kommuner, men Upplands Väsby hann också under hösten komma igång med ett pilotprojekt aktiviteter i området Smedby. Satsningen i Upplands Väsby stödjs, förutom av kommunen, av Stena Fastigheter och Väsbyhem. En Frisk Generation har i Upplands Väsby provat på ett nytt sätt att rekrytera deltagare, då kommunal skola saknas i området. Rekryteringen har skett via bostadsbolagen och på plats i området. Totalt rekryterades 14 familjer till piloten.

Rapport från Upplands Väsbys hälsokoordinator

Lyckad rekrytering och nytt samarbete med bostadsbolag i Upplands Väsby

Under våren 2017 inleddes ett nytt samarbete mellan stiftelsen och Upplands Väsby kommun i området Smedby. I tidigare undersökningar som En Frisk Generation har genomfört har det framkommit att familjer som deltar i vår verksamhet upplever att deras bostadsmiljö blivit tryggare och säkrare. Familjer anger att tack vare En Frisk Generation har de lärt känna nya personer och att de i högre utsträckning går ut i sitt bostadsområde och närområde. Därför har det varit extra roligt att ha med både Väsby Hem och Stena Fastigheter, som vill vara med och bidra till ökad livskvalitet i området.

Alla aktiviteter i En Frisk Generation ska inspirera familjer att göra mer saker tillsammans och stärker banden mellan föräldrar och barn. Det är även ett tillfälle att kunna uppmärksamma andra delar av livet som till exempel vardagsmotion, tandvård, prata om föräldrarollen samt att avliva olika myter som att man blir sjuk av att vistats ute när det är kallt.

Aktiviteterna är i centrum men även kosten spelar en stor roll och det är en mycket uppskattad del i programmet. En Frisk Generation vill inspirera och motivera deltagarna att äta enligt tallriksmodellen och få kunskap om hur kosten påverkar hälsan. Det innebär att alla måltider består av grönsaker, hälsosamma livsmedel och frukt.

Rekrytering av familjer

Att rekrytera familjer till verksamheten är intensivt och resurskrävande, men oerhört viktigt för att nå till rätt målgrupp. I Smedby har det varit en extra stor utmaning att rekrytera deltagare då det inte finns någon skola i området. Istället har En Frisk Generation vänt sig till Väsbyskolan, där många av barnen som bor i Smedby går. Tack vare samarbetet med Väsby Hem och Stena Fastigheter fanns det möjlighet att rekrytera via deras kanaler, medlemsutskick och hemsidor. Ytterligare ett sätt att berätta om verksamheten och väcka intresse var att delta på Smedbydagen som arrangeras av Upplands Väsby kommun.

Aktiviteter

De första aktiviteterna i Smedby genomfördes i spetember. En Frisk Generation lyckades rekrytera 65 personer till programmet och uppnådde målsättningen, 60 – 80 aktiva deltagare. Det finns två grupper som kan delta vid tre aktivitetstillfällen i veckan. I snitt har det kommit ca 20 – 25 personer per tillfälle och grupp. På helgerna slås de båda grupperna ihop. Fazer står för leveransen av mat och det har fungerat mycket bra. Maten är ett populärt inslag och många familjer stannar för att fortsätta umgås efter aktiviteten.

Deltagarna har under hösten fått möjlighet att testa fotboll, innebandy, cirkelträning m.m. stått på schemat. Det har varit en utmaning för att rekrytera föreningar och mycket tid går åt till att etablera kontakt. I möte med Stockholmsidrotten har det beslutats att de och En Frisk Generation ska bjuda in föreningar i Upplands Väsby för att informera om En Frisk Generation och vikten om samverkan. Målsättningen är även att etablera mer långsiktiga kontakter med det lokala föreningslivet.

Medarbetare

Under året har mycket tid lagts ned på att involvera personer som vill engagera sig som ideella ledare. I Upplands Väsby har Johanna, Annie, Charlotta och Gabriella bidragit och med hjälp av dem kan En Frisk Generation leverera en hög kvalitet på aktiviteterna. Det arbete de gör är mycket viktigt och värdefullt då grupperna är stora och behöver det stödet. De ideella ledarna utbildas av En Frisk Generation.

Höjdpunkter under året

Familjer från Upplands Väsby har haft möjlighet att delta på Idrottens dag i Hagaparken. Barnen och deras föräldrar kunde testa mer än 40 kostnadsfria aktiviteter. Vår ambassadör Michel Tornéus var på plats och utmanade besökarna att försöka slå hans rekord i längdhopp på 8,44 meter. En Frisk Generations beskyddare H.K.H Prins Daniel var också på plats och hälsade på alla deltagare. Totalt sprang nästan 100 barn Prins Daniels lopp.

38

Aktivitetstillfällen

300

Frukter

65

Deltagare

14

Familjer

26

Middagstillfällen

650

Portioner

17

Aktiviteter

14

Fruktstunder

ETT URVAL BILDER FRÅN AKTIVITETERNA

Här kan du se ett urval bilder från några av våra aktiviteter i Upplands Väsby 2017.

Vi är tacksamma över att vi engagerar fantastiska ideella ledare.

Maten – ett mycket populärt inslag

Maten är en mycket uppskattad del av våra aktiviteter. Även om aktiviteterna är huvuddelen i vår verksamhet, spelar maten en viktig roll. Vi vill lära våra deltagare att äta en balanserad och hälsosam mat efter kostcirkeln och enligt tallriksmodellen. Det innebär att alla våra måltider består av frukt, grönsaker och hälsosamma livsmedel. Till måltiderna dricker vi mjölk eller vatten. På vardagarna är det huvudsakligen kockar från skolbespisningen som lagar maten och under helgerna serverar vi frukt eller grönsaker. Varje termin delar vi ut broschyrer till föräldrar och barn som handlar om nyttiga mellanmål, guldkanter med mera

I samband med våra aktiviteter har vi ofta diskussioner om mat. Ex. på dessa:

  • Hur mycket godis kan man äta i veckan?
  • Varför ska man äta frukost och vad äter jag till frukost?
  • Hur mycket frukt och grönsaker ska man äta per dag?
  • Varför är det viktigt att äta grönsaker?
  • Varför ska man inte äta för mycket socker?
  • Hur mycket socker innehåller olika livsmedel?
12%

Av dödsfallen i Sverige kan kopplas till fysisk inaktivitet

8

Timmar sitter vuxna människor stilla varje dag.

42195

meter mindre går vi varje vecka jämfört med för 20 år sedan.

Ett stort tack!

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss att nå vår vison; Att Sverige ska ha världens friskaste barn!